KVO ArenaPark Hilversum weer gecertificeerd

9 oktober 2019
kvo-arenapark-hilversum-weer-gecertificeerd

Den Haag 9 oktober 2019.

Bedrijventerrein: Arenapark in de gemeente Hilversum  heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar al meerdere jaren wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. MKB-Nederland heeft dit proces begeleid. 
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKBNederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen.

 In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals: 
• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig' • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz. • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz. 
De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Werkgroep KVO ArenaPark van harte.