Keurmerk Veilig Ondernemen

KVO LogoHet Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door overlast, criminaliteit en onveiligheid.

De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een samenwerking tussen eigenaren, ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

Criminaliteit, nalatig onderhoud, verkeer, parkeren, overlast en andere zaken worden aangepakt wat de veiligheid in een gebied ten goede komt. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W).

Landelijk is er veel belangstelling voor het starten van het proces KVO. Gebleken is dat samenwerken en de bijbehorende korte lijnen veel succes opleveren. In Gooi en Vechtstreek werken zowel bedrijventerreinen als winkelgebieden al jaren met het KVO-proces.

KVO is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt uitgevoerd door MKB Nederland (bedrijven),het CCV in Utrecht (winkelgebieden) en enkele adviesbureaus, die worden ingezet bij de opstart en verdere procesbegeleiding. Er zijn momenteel 900 KVO projecten.

Ik adviseer u graag...

In de regio Midden-Nederland (o.a. Gooi en Vechtstreek) is Maarten van Weel van Adviesburo Alma MN. zelfstandig adviseur voor het KVO, PKVW en "Senioren en Veiligheid". Hij heeft reeds vijftien jaar ervaring.

Neem contact op