KVO-Methode

De KVO-methode is opgebouwd uit een aantal terugkerende processen.

Terugkerende processen zijn

  • De veiligheidsanalyse en evaluatie;
  • Het vertalen van de analyse naar gezamenlijke veiligheidsdoelstellingen;
  • Eén kwalitatief en gedragen plan alsmede de uitvoering hiervan.

Het uiteindelijke doel van het KVO is om door samen te werken de subjectieve en objectieve veiligheid op bedrijventerreinen en winkelgebieden te verhogen.

Bij de start van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt een analyse gemaakt. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak om de veiligheid binnen het gebied te verbeteren en/of te handhaven.

Nulmeting

Bij de opstart wordt in het kader van het KVO een zogenaamde nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een ondernemersenquête;
  • Een bewoners enquête;
  • Een dag- en avondschouw;
  • Politiecijfers over de afgelopen drie jaar;
  • Brandweercijfers over de afgelopen drie jaar;
  • Ervaringen van werkgroepleden in de KVO-werkgroep.

Als alle gegevens zijn verzameld en naar redelijkheid verwerkt, ontstaat er een plan van aanpak.

Na een jaar worden de werkzaamheden van de KVO-werkgroep getoetst door de auditor van KIWA Nederland en is het behalen van de eerste ster (Certificaat Basis Samenwerken) een mogelijkheid.

Ik adviseer u graag...

In de regio Midden-Nederland (o.a. Gooi en Vechtstreek) is Maarten van Weel van Adviesburo Alma MN. zelfstandig adviseur voor het KVO, PKVW en "Senioren en Veiligheid". Hij heeft reeds vijftien jaar ervaring.

Neem contact op