De procedure tot certificering

Om het KVO-B te behalen, moeten de volgende stappen worden gevolgd.

Stap 1: Samenwerking vormgeven

Werkgroep formeren en intentieverklaring tekenen

Stap 2: Veiligheid analyseren

O.a. nulmeting uitvoeren en cijfers interpreteren

Stap 3: Plan van aanpak

Plan van aanpak opstellen en convenant tekenen

Stap 4: KVO-B aanvragen

Audit en certificaat Basis Samenwerken (drie jaar geldig)

Stap 5: Uitvoeren

Uitvoeren maatregelen en activiteiten uit plan van aanpak

Stap 6: Evaluatie

Bijstellen analyse en plan van aanpak

Stap 7: Plan van aanpak vernieuwen

Plan van aanpak vernieuwen

Stap 8: Hercertificering aanvragen

Audit en certificaat Continu Samenwerken (drie jaar geldig)

Ik adviseer u graag...

In de regio Midden-Nederland (o.a. Gooi en Vechtstreek) is Maarten van Weel van Adviesburo Alma MN. zelfstandig adviseur voor het KVO, PKVW en "Senioren en Veiligheid". Hij heeft reeds vijftien jaar ervaring.

Neem contact op