Referenties

Referenties van Senioren en Veiligheid

In 2017 werden diverse verzorgingshuizen bezocht door de adviseur van Adviesburo Alma, de plaatselijk wijkagent en de preventis van de brandweer.

Lezingen werden -ondersteund met een Powerpoint programma - gehouden in het Voor Anker, De Bolder, De Marke, alle te Huizen. Ook de Emtinckhof in Loosderecht werd bezocht.

 

Bijgewerkt  januari 2019